دانلود اهنگ شیخ حیله گر

دانلود اهنگ شیخ حیله گر

دانلود اهنگ جدید یاس با فرمت 128 و 320

در ادامه همراه با متن کامل و پخش انلاین برای شنیدن این اهنگ با ما همراه باشید

Yas – Sheikhe Hilegar

دانلود اهنگ شیخ حیله گر

متن اهنگ شیخ حیله گر

چــــــــیست فــــرق آدمـــی بـــا جانــــور…؟

تا کـــــه مینـــــازد به خــــــود از آن بـشر…!

آدمـــــی راگـــــر نبــــود ایـــــن امـــــــتیاز…

بــــــود بــــیش از جانــــــورغـــرق نـــــیاز…!

هســــتایــــن نیــــروی مـــمتاز بـــــــــشر

عقــــــل دور انــــــدیش و آینــــدهنگـــــر…؟

در شـــــگفتممــــن چـــــرا ایــن بــرتری…؟

گشــــته در او مایــــــه وحـــــشلیگــــری…!

در طــــــبیعتبــــــی گــــمان هـــر جانــــــور

دانلود اهنگ شیخ حیله گر

هســــت در هنـــگام سیری بی خطــــــر…!

مــــن نـــــمیدانـــــــم – نـــــمی دانــــم…

چرا نوع بشر وقت سیری می شود خون خوارتر…؟!

بـــــــــــــــر مـــــیــــــانجنــــگـــل دور و دراز

هـــــــــیچ حیوان دیده ای هم جــنس باز…؟!

هـــــــــیچشــــــیری دیده ای در بیشـــه زار

جـــــــــمع شــــیران را کـــشد بالای دار…؟!

هـــــــــیچگــــــــــرگی بوده که از بحــر مقام

گـــــــــــرگ ها را کرده باشد قتــلعــام…؟!

هـــــــــیچمـــــــــــاری دیده ای با زهــر خود

کشــــــته ها بـــــــرپا کند در شــهرخود…؟!

هـــــــــیچمیـــــــــمون ساخته بمب اتــم..!

تــــــا کـــه هستی را کند از صحنه گـــم…؟!

دیدهاید……؟؟؟

دیـــــــــــــدهای هــــــــرگز الاغـــــــی بارور

مــــــــــــینگــــــــذارد کار زیر پای خـــر…؟!

هــــــــــــــــــیچ اسبی دیده ای غـــیبت کند

یـــــا بهاســــــــــب دیگــــری تهمت زند…؟!

دانلود اهنگ شیخ حیله گر

هــــــــــــیچ خرسی آتــــش افروزی کن…؟!

یـــــاگــــــــــرازی خــانمان ســوزی کند…؟!

هــــــــــــیچ گاوی رو دیده اید که از اعـــــتیاد

داده گــــاو و گــــــاوداری را بهبـــــــــــاد…؟!

پسچرا……؟؟؟

پــــــسچـــــــــرا انسان با عقـــل و خـــــــرد

آبــــــــــروی دام و دد رامــــــــی بـــــرد…؟!

پــــــس بــــــــــود دیـــــــــــــوانه بـــی آزارتر

زان که محــــروماست از عقل بـــــــشر…؟!

مولوی…….

مــــــــــــــــولویاستاد حکمت در جــــــــهان

کــــــــرده بس این نکته را شیرین – بــیان…؟!

آزمــــــودمعقـــــــــــل دور اندیــــــــش را…

بــــــــد از این دیوانه ســــــــازد خویشرا…؟!

زیــــن سبب آنکــس که می نوشد شراب…

دانلود اهنگ شیخ حیله گر

تا شــود لایــعقل و مســــت و خــــــراب…؟!

چــــــونشــــود از عقـــــل حیلت بی خبــر…

پس شرف دارد ……

پس شـــــرف دارد به شــــیخ حــیله گــر…؟!

پس شـــــرف داردبه شــــیخ حــیله گــر…؟

تلگرام

پخش آنلاین موزیک شیخ حیله گردانلود آهنگ با کیفیت عالی 320دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

آهنگ های مرتبط یاس

دیدگاه خود را بگذارید